E-vitamin_info

Varför bör mera E-vitamin användas med färskt spannmål?

 • I nytröskad spannmål är flera biologiska processer ännu igång: spannmålet ”mognar" ännu efter skördningen. När spannmålet mals aktiveras enzymer och som biprodukt bildas peroxider och fria radikaler, vilka är giftiga för djurens celler.
 • Den sk. ”färska-spannmålsförgiftningen” drabbar främst snabbväxande slaktsvin, som i värsta fall kan plötsligt dö i hjärtinfarkt. Andra biverkningar kan vara leverproblem och allmän dålig motståndskraft.
 • E-vitamin är en effektiv fettlöslig antioxidant, som skyddar cellmembranen och verkar så att negativa ämnens verkan avtar.
 • Extra E-vitamin behövs två till tre månader efter tröskning, färsklagrad spannmål behöver E-vitamintillskott hela tiden.
 • Selen och E-vitamin är bägge antioxidanter som är beroende av varandra. Om utfodringen innehåller för lite selen, så behövs desto mera E-vitamin. Om E-vitaminnivån är för låg, ökar behovet av selen.

E-vitaminets verkan i djuret

 • Om djuret inte får tillräckligt med E-vitamin försämras dess motståndskraft. Neutrofil-cellerna förstör bakterier som orsakar inflammationer, cellernas funktion försämras vid brist på E-vitamin.
 • E-vitamin och mjölkkor:
  • förbättrar juverhälsan
  • minskar juversvullnad
  • minskar fertilitetsstörningar
  • förbättrar motståndkraften
  • hög E-vitaminhalt i blodet är viktigt speciellt vid kalvning, som är det viktigaste skedet i produktionen
 • E-vitamin och kalvar:
  • E-vitamin fås inte via moderkakan utan kalven behöver sin första E-vitamindos från råmjölken -> en ko i sin behöver tillräckligt med E-vitamin
  • förhindrar muskeldegenerering
 • E-vitamin och suggor:
  • minskar riskerna för MMA, livmodersinflammation ja förminskad mjölkproduktion
  • tillräcklig E-vitamintillgång ökar kultingarnas antal och grisarna växer bättre
 • E-vitamin och slaktsvin:
  • förhindrar plötslig död i hjärtåkomma

Teho E Seleeni

Förnyade och förbättrade Teho E Seleeni innehåller nu 100 % organiskt selen (Sel-Plex). Organiskt selen absorberas effektivt samt lagras i vävnaderna, varifrån det kan användas av djuret enligt behov. Teho E Seleeni innehåller rikligt med E-vitamin, 10 000 mg/kg. Fodret har en liten pelletsstorlek som lämpar sig för alla utfodringslösningar. Rekommenderas som tillskottsfoder för husdjur och passar även för ekologisk produktion.

Läs mer

Struktur:  3 mm mikropellet
Förpackningar:  25 kg säck / 600 kg pall
Förnyat
Tillbaka

Innehåll

Vitaminer

E-vitamin mg/kg
 
10 000

Mineraler

Selen totalt (org.) mg/kg
 
40 (40)