Foderteknologier

Foderteknologier

Visste du att...?

... vi på Feedex använder foderteknologier med vetenskapligt bevisad effekt.

Yea-Sacc®, levande jäst

 • Produktionsresultat: mjölkko +1,6 liter mjölk, köttnöt dagstillväxt + 12 %
 • (*EFSA / European Food Safety Authority)
 • Den mest undersökta jästkulturen på marknaden med över 38 år av prestationssvar
 • Minskar antalet dagar från kalvning till ny dräktighet med 5-7    
 • Förbättrar fodereffektiviteten med upp till 6%
 • Minskar nötkreaturens utsläpp av metan och kväve (Carbon Trust*)

* Carbon Trust är en global organisation som ger oberoende rådgivning till
företag, regeringar och institutioner om hur att minska på koldioxidutsläppen.

Bio-Mos®

 • Deltar i normaliseringen av tarmens mikrober
 • Förbättrar råmjölkens kvalitet
 • Befrämjar immunförsvaret

Bioplex®

 • Viktiga spårämnen (zink, koppar och mangan) i naturenlig form
 • Absorberas bättre än oorganiska spårämnen
 • Djuret kan lagra dem i sina vävnader och använda dem lätt

Sel-Plex®

 • Organisk selen som upptas och lagras bra
 • En viktig antioxidant som påverkar fertilitet och immunförsvar
 • Ingen risk för förgiftning