Foderteknologier

Foderteknologier

Visste du att...?

... vi på Feedex använder foderteknologier med vetenskapligt bevisad effekt.

Yea-Sacc®, levande jäst

 • Produktionsresultat: mjölkko +1,6 liter mjölk, köttnöt dagstillväxt + 12 %
 • (*EFSA / European Food Safety Authority)
 • Den mest undersökta jästkulturen på marknaden med över 38 år av prestationssvar
 • Minskar antalet dagar från kalvning till ny dräktighet med 5-7    
 • Förbättrar fodereffektiviteten med upp till 6%
 • Minskar nötkreaturens utsläpp av metan och kväve (Carbon Trust*)

* Carbon Trust är en global organisation som ger oberoende rådgivning till
företag, regeringar och institutioner om hur att minska på koldioxidutsläppen.

Bio-Mos®

 • Deltar i normaliseringen av tarmens mikrober
 • Förbättrar råmjölkens kvalitet
 • Befrämjar immunförsvaret

Bioplex®

 • Viktiga spårämnen (zink, koppar och mangan) i naturenlig form
 • Absorberas bättre än oorganiska spårämnen
 • Djuret kan lagra dem i sina vävnader och använda dem lätt

Sel-Plex®

 • Organisk selen som upptas och lagras bra
 • En viktig antioxidant som påverkar fertilitet och immunförsvar
 • Ingen risk för förgiftning

Läs mera

Presiis Poro renfoder är utvecklat tillsammans med Perttu Mikko från Ranua. Vid utvecklingen har målet varit ett förmånligt och fungerande foder för vinterutfodring.

”Utvecklingen av fodret startade får flera år sedan. Redan från början var fodret välfungerande och av hög kvalitet,...

Vad är Optigen®?

Optigen är Alltechs icke-proteinkväve (NPN)källa för idisslare. Optigen är en teknik som ger jämn frigivning av ammoniak i vommen. På så sätt får vommikroberna en mer effektiv kväve-tillförsel än vid utfodring med vegetabiliska proteinkällor.

Hur fungerar...

Texten hämtad från Feedex 25-års historik som skrevs år 2017

I begynnelsen stod en övergiven fabrik på en slätt i Österbotten. Den ekade tom tills dagen då två män delade en vision: Här ska vi starta vår foderfabrik.

De första åren, Karl-Gustav...

Peltolaituri Oy söker ständigt nya lösningar för att nå bättre produktion. Att satsa på sinkornas utfodring är ett av de viktigaste momenten.

På de flacka åkrarna i Härmä bedriver Peltolaituri Oy en mjölkgård med tre mjölkrobotar. Ari Peltokangas aktiebolag har...

Mögel växer på många jordbruksgrödor, foderråvaror och grovfoder under plantornas tillväxtfas och även under lagring av foderråvaran.  Vissa typer av mögel har förmågan att under vissa förhållanden producera föreningar som kallas mykotoxiner / mögeltoxiner / mögelgifter, vilka påverkar djurens...

påverkar hur väl kon klarar sig igenom de viktigaste veckorna

Under övergångsperioden genomgår kons hormonfunktion och ämnesomsättning stora förändringar. Energiomsättningen måste gå rejält upp i varv när kon ställer om från dräktighet till mjölkproduktion. Efter kalvning...

JSS Enholms Lantbruk och Feedex har samarbetat under flera år och från fodertillverkarens sida är det en utmaning.

JSS Enholms Lantbruk är fjärde generationens familjejordbruk i Pedersöre kommun. Till familjen hör Alf och Gun Enholm och sönerna Viktor och Rasmus...

MERA MJÖLK - MINDRE SVINN

Effektivare vom

Optimal vomfunktion möjliggör maximalt torrsubstansintag och fodereffektivitet.  Att upprätthålla rätt vommiljö säkerställer vommens förmåga att frigöra näringsämnen från fodret. Eftersom foderkostnaderna i...