Förbättra vomfunktionen med Optigen

Förbättra vomfunktionen med Optigen

Vad är Optigen®?

Optigen är Alltechs icke-proteinkväve (NPN)källa för idisslare. Optigen är en teknik som ger jämn frigivning av ammoniak i vommen. På så sätt får vommikroberna en mer effektiv kväve-tillförsel än vid utfodring med vegetabiliska proteinkällor.

Hur fungerar Optigen®?

Mikroberna i vommen är viktiga för fodersmältningen. De bryter ner svårsmält fiber, producerar flyktiga fettsyror (VFA) och förser kon med energi och protein. Mikroberna behöver kväve i form av ammoniak för växa och fungera. En jämn tillförsel av ammoniak med hjälp av Optigen® ger en stabil mikrobjäsning i vommen.

Varför behövs Optigen®?

Kor har begränsad ätförmåga. Optigen kan ersätta en del av rybskrossen och ge mera utrymme för gårdsproducerat grovfoder och spannmål i den mängd torrsubstans kon förmår äta. Ersättningsförhållandet är 100 g Optigen = ca 1,15 kg rybskross eller 1 kg rybskross = ca. 87 g Optigen.

Med Optigen kan foderstaten formuleras så att man får ökad vommikrobtillväxt, bättre fibernedbrytning och effektivare kväveupptagning i vommen. Vommikrobernas proteinsyntes är den process där de omvandlar enkelt kväve till mikrobprotein. Detta mikrobprotein är idisslarnas viktigaste proteinkälla för produktion av mjölk. Den jämna kvävefrigivningen från Optigen befrämjar syntesen av mikrobprotein.

Användningen av Optigen® ger:

  • Mera mikrobiellt protein
  • Ökad fibernedbrytning
  • Mera energi för produktion av mjölk eller tillväxt
  • Mer mjölk / kött från samma foder

Optigen® bidrar till hållbar och kostnadseffektiv mjölkproduktion

Optigen är ett verktyg för optimering av utfodringen i din besättning. Optigen hjälper dig till en  vomvänlig och kostnadseffektiv  foderstat som ökar foder-effektiviteten och minskar kväveutsläpp. Resultaten kan tydligt ses.

Utvärdering av Optigen® genom  gödseltvätt

Genom att 'tvätta' och sålla gödseln kan man se hur mycket osmält foder av olika grovlek som passerar ut ur kon.

 

Optigen® ger:

  •     Ökad fodereffektivitet
  •     Ökad mjölkavkastning
  •     Ökad fett- och proteinavkastning

Optigen® är ett kostnadseffektivt alternativ när råvarupriserna stiger. Låter det intressant? Ta kontakt så berättar vi mera.

Läs mera

Presiis Poro renfoder är utvecklat tillsammans med Perttu Mikko från Ranua. Vid utvecklingen har målet varit ett förmånligt och fungerande foder för vinterutfodring.

”Utvecklingen av fodret startade får flera år sedan. Redan från början var fodret välfungerande och av hög kvalitet,...

Texten hämtad från Feedex 25-års historik som skrevs år 2017

I begynnelsen stod en övergiven fabrik på en slätt i Österbotten. Den ekade tom tills dagen då två män delade en vision: Här ska vi starta vår foderfabrik.

De första åren, Karl-Gustav...

Peltolaituri Oy söker ständigt nya lösningar för att nå bättre produktion. Att satsa på sinkornas utfodring är ett av de viktigaste momenten.

På de flacka åkrarna i Härmä bedriver Peltolaituri Oy en mjölkgård med tre mjölkrobotar. Ari Peltokangas aktiebolag har...

Mögel växer på många jordbruksgrödor, foderråvaror och grovfoder under plantornas tillväxtfas och även under lagring av foderråvaran.  Vissa typer av mögel har förmågan att under vissa förhållanden producera föreningar som kallas mykotoxiner / mögeltoxiner / mögelgifter, vilka påverkar djurens...

påverkar hur väl kon klarar sig igenom de viktigaste veckorna

Under övergångsperioden genomgår kons hormonfunktion och ämnesomsättning stora förändringar. Energiomsättningen måste gå rejält upp i varv när kon ställer om från dräktighet till mjölkproduktion. Efter kalvning...

JSS Enholms Lantbruk och Feedex har samarbetat under flera år och från fodertillverkarens sida är det en utmaning.

JSS Enholms Lantbruk är fjärde generationens familjejordbruk i Pedersöre kommun. Till familjen hör Alf och Gun Enholm och sönerna Viktor och Rasmus...

MERA MJÖLK - MINDRE SVINN

Effektivare vom

Optimal vomfunktion möjliggör maximalt torrsubstansintag och fodereffektivitet.  Att upprätthålla rätt vommiljö säkerställer vommens förmåga att frigöra näringsämnen från fodret. Eftersom foderkostnaderna i...

Visste du att...?

... vi på Feedex använder foderteknologier med vetenskapligt bevisad effekt.