Kundberättelse Perttu / Renfoder

Kundberättelse Perttu / Renfoder

Presiis Poro renfoder är utvecklat tillsammans med Perttu Mikko från Ranua. Vid utvecklingen har målet varit ett förmånligt och fungerande foder för vinterutfodring.

”Utvecklingen av fodret startade får flera år sedan. Redan från början var fodret välfungerande och av hög kvalitet, därför har endast små justeringar gjorts. Den senaste större förändringen var när vi tillsatte organiska spårämnen.”

Presiis Poro fodrets funktion är testat under tre fodersäsonger. Med fodret har uppnåtts bra tillväxt och renkor, rentjurar och kalvar har klarat övervintringen väl. Med hjälp av de organiska spårämnena har renarnas hälsa stärkts. Det välsmakande, jämna och kvalitativa pelletfodret har gett trygghet i vinterutfodringen. Speciellt uppskattas fodret för att det inte dammar.

”Det smakliga kvalitetspelleten har underlättat arbetet, renarna uppskattar smaken och det dammar inte. Med det här fodret har vi uppnått fina kalvvikter och vid jämförelse vid renstaketet kan vi inte klaga.”

Vi planering av fodret har vi satsat på råmaterial av hög kvalitet. Presiis Poro innehåller bl.a. de bästa spårämnena och glyserol för att stöda ämnesomsättningen. Fodret innehåller även soda för att stöda vommfunktionen.

Transporten av renfoder sker smidigt och transportplaneringen vid Feedex är verkligen flexibel. Kontraktschaufförerna levererar med snabb tidtabell vid behov.

”Samarbetet beträffande ren- och nötfoder har fungerat bra. Utvecklingen av renfoder startade egentligen från att vi ville få alla foder från samma leverantör och alla silon fulla i samma transport!”

Samarbetet med Feedex fungerar bra även angående mjölkkor. De sakkunniga och jordnära representanterna och de tilläggstjänster som de erbjuder, ger mervärde åt gården. Representanterna tar sitt jobb på allvar och utbildar sig med de nyaste forskningsresultaten och på varje gårdsbesök strävar man att utveckla verksamheten.

Representanterna har tillgång till bl.a. foderplansprogram, utrustning för fullfoder- och gödselundersökning samt mångsidig yrkesskicklighet.
Problemlösning är styrkan i vår verksamhet!

Läs mera

Spårämnen, såsom zink, koppar, mangan och selen, är nödvändiga för optimal hälsa, tillväxt, fortplantning och motståndskraft. Spårämnena eller mikromineralerna är beståndsdelar i enzymer som påverkar ämnesomsättningen, produktionen av hormoner och andra viktiga processer i kroppen. De flesta...

Vad är Optigen®?

Optigen är Alltechs icke-proteinkväve (NPN)källa för idisslare. Optigen är en teknik som ger jämn frigivning av ammoniak i vommen. På så sätt får vommikroberna en mer effektiv kväve-tillförsel än vid utfodring med vegetabiliska proteinkällor.

Hur fungerar...

Texten hämtad från Feedex 25-års historik som skrevs år 2017

I begynnelsen stod en övergiven fabrik på en slätt i Österbotten. Den ekade tom tills dagen då två män delade en vision: Här ska vi starta vår foderfabrik.

De första åren, Karl-Gustav...

Peltolaituri Oy söker ständigt nya lösningar för att nå bättre produktion. Att satsa på sinkornas utfodring är ett av de viktigaste momenten.

På de flacka åkrarna i Härmä bedriver Peltolaituri Oy en mjölkgård med tre mjölkrobotar. Ari Peltokangas aktiebolag har...

Mögel växer på många jordbruksgrödor, foderråvaror och grovfoder under plantornas tillväxtfas och även under lagring av foderråvaran.  Vissa typer av mögel har förmågan att under vissa förhållanden producera föreningar som kallas mykotoxiner / mögeltoxiner / mögelgifter, vilka påverkar djurens...

påverkar hur väl kon klarar sig igenom de viktigaste veckorna

Under övergångsperioden genomgår kons hormonfunktion och ämnesomsättning stora förändringar. Energiomsättningen måste gå rejält upp i varv när kon ställer om från dräktighet till mjölkproduktion. Efter kalvning...

JSS Enholms Lantbruk och Feedex har samarbetat under flera år och från fodertillverkarens sida är det en utmaning.

JSS Enholms Lantbruk är fjärde generationens familjejordbruk i Pedersöre kommun. Till familjen hör Alf och Gun Enholm och sönerna Viktor och Rasmus...

MERA MJÖLK - MINDRE SVINN

Effektivare vom

Optimal vomfunktion möjliggör maximalt torrsubstansintag och fodereffektivitet.  Att upprätthålla rätt vommiljö säkerställer vommens förmåga att frigöra näringsämnen från fodret. Eftersom foderkostnaderna i...

Visste du att...?

... vi på Feedex använder foderteknologier med vetenskapligt bevisad effekt.