Peltolaituri Oy - en innovativ utvecklare

Peltolaituri Oy - en innovativ utvecklare

Peltolaituri Oy söker ständigt nya lösningar för att nå bättre produktion. Att satsa på sinkornas utfodring är ett av de viktigaste momenten.

På de flacka åkrarna i Härmä bedriver Peltolaituri Oy en mjölkgård med tre mjölkrobotar. Ari Peltokangas aktiebolag har varit verksam i de nya faciliteterna i tre år. Ari har passion för att utveckla gården och just nu byggs ett nytt kalvstall. Kvigorna föds upp i den gamla mjölkladugården. När det blir dags för kalvarna att flytta in i det nya kalvstallet får man plats för 180 mjölkkor. På gården fokuserar man på att göra arbetet ordentligt och det kan man bevisligen se med resultatet 12 500 liter mjölk/ko/år som levereras till mejeriet.

Bakom den goda produktionen och bra djurhälsa finns mycket arbete och utfodringsplanering. På Peltolaituri gård vill man att utfodringen görs på rätt sätt. Allt börjar med sinkorna, för att sedan få den bästa möjliga mjölkkon. Sinkorna bör få för dem ett lämpligt foder och mineraler, och på så sätt garanterar man en god hälsa för kalven som ska födas samt en bra start på laktationsperioden.

Att göra en skild fullfoderblandning för sinkorna kan ofta vara arbetsbetungande eftersom mängden som ska blandas är så liten. Med en stor blandarvagn är det svårt att göra en liten sats och gör man en större sats är det risk för att fullfodret börjar värmas på foderbordet eller i högen. Ari funderande att tänk man ändå kunde blanda en större sats och förvara den på samma sätt som ensilage. Sagt och gjort, man kan ju alltid pröva!

Ari Peltokangas genomförde sin idé på följande sätt: Han blandade två fullstora vagnar fullfoder som motsvarar ett tre veckors behov. Blandningen består av ensilage, torr hö, halm, lite spannmål och rybs. I blandningen tillsattes även sintidsmineralen Teho Pro Umpi och för sinkorna det nyaste tillskottsfodret Teho-Umpi Boost. Blandningen kompletterades sedan med AIV-syra och blev satt i en hög på betongplattan. Högen trampades, tätades och blev sedan täckt på samma vis som en foderstuka.

Som första erfarenhet kan man säga att ensileringen lyckades väl, arbetsbördan är mindre och foderkvalitén god. ”Som näst ska vi försöka med en ännu större blandning”, säger Ari. Ari rekommenderar alla varmt att ta en tankeställare på hur sakerna kan göras smidigare och enklare på gården, samt även pröva på. En satsning på sinkorna är alltid en lyckad satsning!

Raimo Näsi, foderförsäljare på Feedex, håller med. Man kan tänka sig att utfodring under sintiden inte har någon större betydelse när den är så kort jämfört med laktationsperioden, men sanningen är något helt annat. Före kalvningen kan man inverka på hälsan hos kalven, som ska födas, genom att ge den kalvande kon näringsämnen som överförs via moderkakan till kalven och som även ger en bättre råmjölkskvalitét. Den kalvande kon har stor nytta av en hög spårämnes status och klarar bättre av stressen som kalvningen medför. Med en välplanerad utfodring kan man inverka på mjölkmängden under hela laktationsperioden och minska på risken för ämnesomsättnings sjukdomar. Raimo rekommenderar varmt alla att pröva på Teho Pro Umpi -sintidsmineral och tillskottsfodret Teho-Umpi Boost. Det kan vara bra att gå igenom alla rutiner på den egna gården för att underlätta arbetet och nå ett bättre resultat.

Efter höststormen skiner novembersolen igen! Tarja och Ari Peltokangas vid det nybyggda kalvstallet. Bakom syns ladugården.

Läs mera

Spårämnen, såsom zink, koppar, mangan och selen, är nödvändiga för optimal hälsa, tillväxt, fortplantning och motståndskraft. Spårämnena eller mikromineralerna är beståndsdelar i enzymer som påverkar ämnesomsättningen, produktionen av hormoner och andra viktiga processer i kroppen. De flesta...

Presiis Poro renfoder är utvecklat tillsammans med Perttu Mikko från Ranua. Vid utvecklingen har målet varit ett förmånligt och fungerande foder för vinterutfodring.

”Utvecklingen av fodret startade får flera år sedan. Redan från början var fodret välfungerande och av hög kvalitet,...

Vad är Optigen®?

Optigen är Alltechs icke-proteinkväve (NPN)källa för idisslare. Optigen är en teknik som ger jämn frigivning av ammoniak i vommen. På så sätt får vommikroberna en mer effektiv kväve-tillförsel än vid utfodring med vegetabiliska proteinkällor.

Hur fungerar...

Texten hämtad från Feedex 25-års historik som skrevs år 2017

I begynnelsen stod en övergiven fabrik på en slätt i Österbotten. Den ekade tom tills dagen då två män delade en vision: Här ska vi starta vår foderfabrik.

De första åren, Karl-Gustav...

Mögel växer på många jordbruksgrödor, foderråvaror och grovfoder under plantornas tillväxtfas och även under lagring av foderråvaran.  Vissa typer av mögel har förmågan att under vissa förhållanden producera föreningar som kallas mykotoxiner / mögeltoxiner / mögelgifter, vilka påverkar djurens...

påverkar hur väl kon klarar sig igenom de viktigaste veckorna

Under övergångsperioden genomgår kons hormonfunktion och ämnesomsättning stora förändringar. Energiomsättningen måste gå rejält upp i varv när kon ställer om från dräktighet till mjölkproduktion. Efter kalvning...

JSS Enholms Lantbruk och Feedex har samarbetat under flera år och från fodertillverkarens sida är det en utmaning.

JSS Enholms Lantbruk är fjärde generationens familjejordbruk i Pedersöre kommun. Till familjen hör Alf och Gun Enholm och sönerna Viktor och Rasmus...

MERA MJÖLK - MINDRE SVINN

Effektivare vom

Optimal vomfunktion möjliggör maximalt torrsubstansintag och fodereffektivitet.  Att upprätthålla rätt vommiljö säkerställer vommens förmåga att frigöra näringsämnen från fodret. Eftersom foderkostnaderna i...

Visste du att...?

... vi på Feedex använder foderteknologier med vetenskapligt bevisad effekt.