JSS Enholms Lantbruk – en ständig utmanare

JSS Enholms Lantbruk – en ständig utmanare

JSS Enholms Lantbruk och Feedex har samarbetat under flera år och från fodertillverkarens sida är det en utmaning.

JSS Enholms Lantbruk är fjärde generationens familjejordbruk i Pedersöre kommun. Till familjen hör Alf och Gun Enholm och sönerna Viktor och Rasmus med familjer. År 2014 byggdes en ny ladugård för 150 kor med tre mjölkrobotar. På gården finns mjölkkor av både rasen ayrshire och holstein.

Strävan att hela tiden utvecklas är en gemensam nämnare för både JSS Enholms Lantbruk och Feedex.

”Samarbete med JSS Enholms Lantbruk är mycket intressant” säger foderrepresentant Johnny Heikkilä på Feedex. ”Vi funderar ständigt på nya lösningar och hur vi kan göra produktionen och foderutnyttjandet ännu effektivare” berättar Johnny.

Feedex har internationella samarbetspartner som erbjuder information om senaste forskningsrönen samt erfarenheter från andra marknader. Den kunskapen har blivit verkställd i praktiken vid JSS Enholms Lantbruk och resultatet pratar för sig själv.

JSS Enholms Lantbruk är i dag en av de bästa mjölkgårdarna i Finland. År 2019 var resultatet för gårdens 148,6 kor: 13 293 kg mjölk, 476 kg mjölkprotein och 541 kg mjölkfett.

”När produktionen är så pass hög som den är, så spelar vi med små justeringar” säger Alf Enholm. ”Nästa mål är att nå 14 000 kg mjölk per ko” fortsätter Alf med glimten i ögat.

I dag använder gården en specifik Presiis-gårdsblandning, mineralfoder, kalv- och kvigfoder från Feedex.

På bild fr. vänster: Pernilla Nyman, Alf Enholm, Rasmus Enholm, Viktor Enholm, Josefin Enholm
Sittande: Gun Enholm & Johnny Heikkilä

Läs mera

Presiis Poro renfoder är utvecklat tillsammans med Perttu Mikko från Ranua. Vid utvecklingen har målet varit ett förmånligt och fungerande foder för vinterutfodring.

”Utvecklingen av fodret startade får flera år sedan. Redan från början var fodret välfungerande och av hög kvalitet,...

Vad är Optigen®?

Optigen är Alltechs icke-proteinkväve (NPN)källa för idisslare. Optigen är en teknik som ger jämn frigivning av ammoniak i vommen. På så sätt får vommikroberna en mer effektiv kväve-tillförsel än vid utfodring med vegetabiliska proteinkällor.

Hur fungerar...

Texten hämtad från Feedex 25-års historik som skrevs år 2017

I begynnelsen stod en övergiven fabrik på en slätt i Österbotten. Den ekade tom tills dagen då två män delade en vision: Här ska vi starta vår foderfabrik.

De första åren, Karl-Gustav...

Peltolaituri Oy söker ständigt nya lösningar för att nå bättre produktion. Att satsa på sinkornas utfodring är ett av de viktigaste momenten.

På de flacka åkrarna i Härmä bedriver Peltolaituri Oy en mjölkgård med tre mjölkrobotar. Ari Peltokangas aktiebolag har...

Mögel växer på många jordbruksgrödor, foderråvaror och grovfoder under plantornas tillväxtfas och även under lagring av foderråvaran.  Vissa typer av mögel har förmågan att under vissa förhållanden producera föreningar som kallas mykotoxiner / mögeltoxiner / mögelgifter, vilka påverkar djurens...

påverkar hur väl kon klarar sig igenom de viktigaste veckorna

Under övergångsperioden genomgår kons hormonfunktion och ämnesomsättning stora förändringar. Energiomsättningen måste gå rejält upp i varv när kon ställer om från dräktighet till mjölkproduktion. Efter kalvning...

MERA MJÖLK - MINDRE SVINN

Effektivare vom

Optimal vomfunktion möjliggör maximalt torrsubstansintag och fodereffektivitet.  Att upprätthålla rätt vommiljö säkerställer vommens förmåga att frigöra näringsämnen från fodret. Eftersom foderkostnaderna i...

Visste du att...?

... vi på Feedex använder foderteknologier med vetenskapligt bevisad effekt.